OUR ALLIANCES

 1. TIHAR JAIL 1
 2. TIHAR JAIL 2
 3. TIHAR JAIL 3
 4. TIHAR JAIL 5
 5. TIHAR JAIL 6
 6. TIHAR JAIL 7
 7. TIHAR JAIL 8& 9
 8. ROHINI JAIL
 9. KARNAL JAIL
 10. 3rd BATTALLION VIKAS PURI
 11. NAVJYOTI FOUNDATION BY Dr IRAN BEDI
 12. INDIA VISION FOUNDATION BY Dr KIRAN BEDI
 13. TAMANA SCHOOL FOR SPECIAL CHILDREN BY Dr SHYAMA CHONA
 14. AKSHAY PRATISHTHAN SCHOOL FOR SPECIAL NEED CHILDREN
 15. PEERAGADHI- RELIEF CAMP
 16. PREM DHAM ASHRAM
 17. LEPER’S COLONY- TILAK NAGAR
 18. LEPER’S COLONY- R.K.PURAM
 19. LION’S CLUB
 20. ORRPHANAGES
 21. JAGRITI SCHOOL- MUNDKA
 22. CAMPS WITH NGO’S LIKE DISHA
 23. SAI MUSKAAN CHARITABLE TRUST
 24. MANAV MANDIR MISSION TRUST
 25. BOSCO PUBLIC SCHOOL
 26. CBI COLONY, VASANT VIHAR
 27. BANGLA SAHIB GURUDWARA
 28. RAKAB GANJ GURUDWARA
 29. NANAK PIAO GURUDWAR
 30. MOTI BAGH GURUDWARA
 31. BALA SAHIB GURUDWARA
 32. CARGO MOTORS